ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ

Терапевтичната среща, между двама души е Среща на две Душѝ. Това е съкровено и чисто пространство. Подкрепено с конфеденциално

ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ
РАБОТА С ДЕЦА

Платформена игра в защитена среда се учим да сме щастливи в живота от малки и по-големи.

РАБОТА С ДЕЦА
ОНЛАЙН СЕСИЯ

Е друга възможна алтернатива за постигане на ефективен резултат от нашата работа с продължителност 60 мин.

ОНЛАЙН СЕСИЯ