ГРУПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Груповата за личностно развитие

Груповата терапия е място, където можем да работим в среда с други хора. Да получите тяхната обратна връзка. Прекрасен процес на израстване, сближаване и прекрасни и силни Приятелства.

Свържете се с мен!