ИНДИВИДУАЛНА СЕСИЯ

Индивидуална сесия

Терапевтичната среща, между двама души е Среща на две Душѝ. Това е съкровено и чисто пространство. Подкрепено с конфеденциалност . Защитена среда, в която заедно ще градим и растем. Сесията е с продължителност 45 минути. Препоръчително е предварително да прочетете Информираното съгласие.

Свържете се с мен!