ОНЛАЙН СЕСИЯ

Онлайн сесия

Е друга възможна алтернатива за постигане на ефективен резултат от нашата работа с продължителност 60 мин. Тази форма е широко разпространена и използвана на запад, тъй като има следните предимства:

  • качеството на процеса
  • спестява време от транспорт и трафик
  • извършва се от комфорта на дома ви
  • удобство за хора намиращи се в други градове и държави

Свържете се с мен!